individuele begeleiding

 

De individuele begeleiding kan plaatsvinden op ieder gewenst moment van de dag of plaats. De ambulant begeleider maakt samen met de cliënt en eventueel partners of familieleden die betrokken zijn, afspraken over de tijden en dagen. Er wordt altijd binnen half jaar een zorg of begeleidingsplan opgesteld.

Voorbeelden van individuele begeleiding:

  • Zelfredzaamheid en zelfstandigheid – In de thuissituatie, vergroten van vaardigheid op het gebied van zelfredzaamheid in planning, regie en structuur in het dagelijks functioneren en gezinssfeer.
  • Emotieregulatie en gedrag – o.a. omgaan met boosheid, angst, verdriet en vergeetachtigheid
  • Zelfbeeld en zelfvertrouwen – Wie ben ik? Waar ben ik goed in? Wat zou ik willen leren? Begeleiding bieden aan een positieve zelfbeeld vergroten.
  • Sociale vaardigheden – Omgaan met eenzaamheid, ziekte, medegezinsleden en autoriteit. Intensieve begeleiden en praktische hulp bij alle onderdelen die nodig zijn om de dagelijkse gang van zaken goed te doen verlopen.
  • Begeleiding tot deelnemen aan groepsactiviteiten.

Dagbesteding

 

      • Cliënten met psychiatrische problemen hebben een steuntje in de rug nodig om weer dagritme op te bouwen. De begeleiders van New Way Zorg helpt de cliënt bij het vinden van een passende dagbesteding en houden hierbij rekening met zijn/haar wensen en capaciteiten. New Way Zorg 
biedt de cliënt de mogelijkheid om samen met anderen aan activiteiten deel te nemen of juist tot rust te komen Het is een manier om in contact te komen met andere mensen. Tegelijkertijd zorgt iets voor je medemens doen ervoor dat je je een stuk prettiger gaat voelen waardoor je een van de oorzaken van eenzaamheid aanpakt. De nieuwe ontmoetingen kunnen uitgroeien tot vriendschappen en zo bijdragen tot het beperken van eenzaamheid en stress.
 

Activiteiten op dagbesteding:

1- Opnieuw beginnen leren:

 
Op dagbesteding is het mogelijk om uzelf opnieuw te ontdekken. Misschien had u een wens om te schilderen of een korte verhaal te schrijven. Wij helpen jullie graag eigen om uw talent uit te brengen. U kunt bij ons deze lessen krijgen: Tekenen, Nederlandse taal, Computerles, werken met smartphon, 

 

 
 

 

individuele begeleiding

2- Samen bewegen: 

3- Thema bespreken: 

Als u goed over een thema kunt spreken of als u goed kunt zingen, kunt u onze cliënten en  ons helpen met uw talent en wij waarderen u.  

4- Samen ontdekken wij het mooie land:

Wij organiseren veel dagtocht en samen genieten van mooie Hollandse natuur en geschiedenis.

5- Samen koken:

U voelt uzelf op New Way Zorg thuis dus wij koken samen als een familie.

 

Tuineren: 

Knutselen: