New Way Zorg biedt cliënten de mogelijkheid tot zelfontplooiing. Iets voor een ander kunnen betekenen vergroot de zelfwaardering maar ook de zelfredzaamheid. Mensen zijn sociale wezens en groeien wanneer ze iets voor een ander kunnen betekenen. Omgekeerd, word je alleen maar geholpen en vermaakt dan kunnen zij zich afhankelijker en kwetsbaarder voelen. Wij kijken en zoeken naar de mogelijkheden waarin cliënten, voor zover mogelijk, iets voor een ander kunnen betekenen. Menigmaal hebben wij afscheid genomen van onze cliënten, omdat ze weer op eigen kracht verder kunnen. 

 

 

New Way Zorg is een professionele zorg instelling, dat special is opgericht om iedereen die zorg nodig heeft met het vinden van structuur in dagelijks functioneren en regie in eigen leven te ondersteunen en begeleiden. Hierbij richten wij ons vooral op de beperkten en de zwakkeren in onze samenleving. New Way Zorg streeft ernaar vertrouwen, zorgvuldigheid en transparantie aan onze cliënten te bieden. Onze doelstelling is iedereen te laten participeren in onze samenleving, ondanks hun fysieke en verstandelijke beperking. Wij ondersteunen en begeleiden mensen met verstandelijk, fysieke aandoeningen. Naast deze bieden wij ondersteunen in de administratie, schuldhulp, het opvoeden van kinderen en de participatie in de samenleving.